• Om oss

  • Kanakkamyra Velforening er en forening som består av samtlige beboere i Maudlandslia Sørvest (delfelt 1).

    Med dette forstås eierne av 89 eneboliger.

    Foreningens formål omfatter spørsmål av felles interesser, for eksempel drift og vedlikehold av fellesarealer, opparbeidelse og vedlikehold av lekeplasser.

  • Velforeningen er for tiden bestående av Tommy Kevin Bakka (formann) og Arild Aarsand (styremedlem).

    Det er for tiden 2 personer i styret, dette for å forenkle saksgang samt offentlige etater som Alltinn og bank tilgang.

    Vi har også opptrettet nettside for å gjøre alt enklere for styret og beboere, derfor vil all kommunikasjon gå igjennom nettsiden.